In Memoriam: Jonas Mockus (1931 - 2021)

Translated from: https://www.mii.lt/naujienos/dmsti-naujienos/1468-akademikas-jonas-mockus-1931-06-18-2021-08-31

Jonas Mockus passed away on August 31, 2021, at the age of 90.

Jonas Mockus was born in 1931. June 18 In Rokiškis. 1947 graduated from Rokiškis Secondary School, 1-1952. studied at Kaunas Polytechnic Institute (now - Kaunas University of Technology). 1-1957 studied at the Energy Institute of the USSR MA. In 1957 he defended his Candidate of Technical Sciences (in current terms - PhD), and in 1966 - doctoral dissertations in technical sciences (now - habilitated doctor). 1968 J. Mocku was awarded the title of professor, 1974. he was elected a full member of the Lithuanian Academy of Sciences; in 2011 Member of the Lithuanian Academy of Sciences Emeritus.

Until 1969. J. Mockus worked at the Institute of Physical and Technical Energy Problems of the Lithuanian Academy of Sciences in Kaunas. 1969 moved to Vilnius, where he became the head of the newly established Optimal Solution Theory Department at the Institute of Physics and Mathematics (later the Institute of Mathematics and Cybernetics, later the Institute of Mathematics and Informatics).

J. Mockus' field of research was global and discrete optimization theory, methods, algorithms, and software. Of particular note are his fundamental results in the field of global optimization theory based on the Bayesian principle. J. Mockus is the author of 4 monographs: Multi-Extreme Design Problems (Moscow: Nauka, 1967, in Russian), Bayesian Approach to Global Optimization (Kluwer Acad. Publ., Dordrecht/London/Boston, 1989), Bayesian Heuristic Approach to Discrete and Global Optimization (et al., Kluwer Acad. Publ., Dordrecht/London/Boston, 1997), A Set of Examples of Global and Discrete Optimization. Application of the Bayesian Heuristic Approach (Springer, New York, 2000), and author of over 100 scientific articles.

In addition to scientific activities, J. Mockus since 1969. worked as a professor at Kaunas University of Technology (until 1990 Kaunas Polytechnic Institute), later also at Vytautas Magnus University. and Vilnius Gediminas Technical University. In 2003 he was awarded the Title of Honorary Doctor of the Kaunas University of Technology, and in 2006 of Vilnius Gediminas Technical University.

Academician Jonas Mockus was twice elected the winner of the Lithuanian Science Prize: in 1968. for the book "Multi-Extreme Design Challenges" and 1998 for the work cycle "Engineering Global Optimization Methods".

As one of the pioneers of global optimization in the world, he established a school of science in the field and prepared a large group of doctors of science. This school successfully continues its activities at the Institute of Data Science and Digital Technologies, Faculty of Mathematics and Informatics, Vilnius University.

The bright memory of the Professor will remain in the memory of those who knew him and worked with him for many years.

Atgarsiai Lietuvoje

Akademikas Jonas MOCKUS
Gyvenimo akimirkos

 J.Mockus, 1946
Jonas Mockus – abiturientas,
1946 m.
J.Mockus pirmakursis, 1947
Jonas Mockus – pirmakursis,
1947 m.
Studentai praktikantai, 1950
Studentų praktika Kauno HES statyboje (J. Mockus guli dešinėje,
stovi L. Telksnys), 1950 m.
J.Mockus, 1953
Inžinierius J. Mockus,
1953 m.
Su F.Juška, 1970
Jaunas skyriaus vadovas Jonas Mockus su dar jaunesniu moksliniu darbuotoju Faustu Juška, 1960 m.
J.Mockus, 1961
Skyriaus vadovas
dr. J. Mockus, 1961 m.
OS po ataskaitinio, 1972
J. Mockus su vadovaujamo skyriaus darbuotojais jau Vilniuje,
1972 m.
Posėdis LMA prezidiume, 1973
Lietuvos Mokslų akademijos posėdyje. Priekyje dešinėje – J. Mockus ir
LMA Prezidentas Juozas Matulis, 1973 m.
J.Mockus su p. Bloziene, 1974 m.
Akad. J. Mockus su KTU
mokslinės tarybos sekretore
p. Bloziene, 1974 m.
 J.Mockus ir prof. Abraitis balsuoja, 1974 m.
Akad. J. Mockus ir prof. Abraitis
pasiruošę balsuoti
KTU mokslinėje taryboje, 1974 m.
 
Prof. J.Mockus su prof. Kaulakiu, 1974 m.
Prof. J. Mockus diskutuoja su
prof. Kaulakiu KTU mokslinėje
taryboje, 1974 m.
Prof. J.Mockus seminare, 1974 m.
Prof. J. Mockus mėgsta kitų paklausyti, ...
J.Mockus seminare, 1974
...bet nevengia ir pats pakalbėti, 1974 m.
J.Mockus priimant svečius, 1976
J. Mockus (antras iš kairės) priimant svečius (trečias iš kirės – Lietuvos KP CK sekretorius Sakalauskas, šalia – akad. A. Žukauskas, dešinėje – jaunas MII mokslo darbuotojas B. Grigelionis) MII skaičiavimo centre, 1976 m
J.Mockus priimant svečius, 1976
J. Mockus (trečias iš kairės) priimant svečius (antras iš kirės – Lietuvos KP CK sekretoriaus pavaduotojas Barauskas, kairėje – jaunas MII mokslo darbuotojas Z. Rudzikas) MII skaičiavimo centre, 1976 m
OS prie terminalo,1980
J. Mockus su vadovaujamo skyriaus darbuotojais 
prie pirmojo BESM-6 terminalo,
1980 m.
J.Mockus su kitų istaigų atstovais, 1980
Akad. J. Mockus, „palaikomas“ MII SC darbuotojų,
svečiams iš kitų įstaigų demonstruoja
naujausius pasiekimus, 1980 m.
J.Mockus su karvėm, 1980
Dirbtų darbų atspindys – optimizuoti karvių racionai, 1980 m.
J.Mockus pas baltarusius, 1981
Su kolegomis Baltarusijos mokslininkais, 1981 m.
Su Marčiuku, 1984
Akad. J. Mockus, TSRS MA prezidentas G.I. Marčiukas ir instituto direkrorius akad. V. Statulevičius Matematikos ir informatikos institute, 1984 m.
MII Senato posėdis, 1985
Matematikos ir informatikos instituto senate svarstomas svarbaus klausimas, todėl gausiais susirinko ir kiti darbuotojai (akad. J. Mockus – trečias dešinėje),
1985 m.
J.Mockaus knygos pristatymas
Tarptautinės Kluwer leidyklos redaktoriai Dr. Laner ir
prof. Hazevinkel Olandijoje pristato
naują akad. J. Mockaus knygą, 1989 m.
Pranešėjas J.Mockus, 1992
Akad. J. Mockus skaito pranešimą
tarptautinėje konferencijoje Vilniuje,
1992 m.
Konferencijoje Vengrijoj, 1994
Globalaus optimizavimo konferencijos Vengrijoje dalyviai
(prof. J. Mockus – trečioje eilėje pirmas iš kairės), 1994 m.
Su Kuročka ir V.Statulevičium, 1994
Prof. J. Mockus su prof. V. Kuročka ir prof. V. Statulevičiumi,
1994 m.
Vilkas, 1995
Nuveiktų darbų atspindys: su VGTU doktorantais
optimizuoto „Geležinio vilko“ maketas,
1995 m.
Po S.Maskeliūno gynimo, 1996
Doktorantūros komiteto narys prof. J. Mockus (centre)
dr. S. Maskeliūno disertacijos gynimo aptarime.
Naujasis mokslų daktaras – pirmas iš dešinės, 1996 m.
Prieš paskaitą, 1995
Paskutiniai pasiruošimai prieš paskaitą studentams,
1995 m.
Su studentais, 1996
Prof. J. Mockus su savo studentais,
1996 m.
Su Kašuba JAV, 1996
Prof. J. Mockus su prof. Kašuba Pasaulio lietuvių centre, JAV,
1996 m. Kalėdos
Rinkimai LMA, 1997
Prof. J. Mockus su kolegomis balsuoja LMA rinkimuose,
1997 m.
Su Bulatovu JAV, 1997
Prof. J. Mockus su prof. Bulatov (Rusijos MA) optimizavimo konferencije Ann Arbor, JAV,
1997 m.
Su Georgian Mičigane, 1997
Prof. J. Mockus su prof. N. Šor (Kijevo Kibernetikos institutas), prof. A.Al. Khayal (Georgia,Tex) ir prof. An Arbar (Mičigano universitetas), 1997 m.
Su draugu kompiuteriu, 2004
Akad. J. Mockus su savo draugu ir pagalbininku – kompiuteriu, 
2004 m.
J.Mockus - oponentas
Akad. J. Mockus – oponentas daktarinės disertacijos gynime,
2006 m.


Akademiko 70-mečio jubiliejus
2001 m. birželio 20 d.

Sukaktuvininkas, 2001
Akad. Jonui Mockui –
septiniasdešimt
Salė, 2001
Akad. J. Mockaus pasveikinti gausiai susirinko kolegos,
mokiniai, bendradarbiai, giminės
Jubiliejinis pranešimas, 2001
Akad. Jonus Mockus skaito pranešimą apie nuviektus darbus
  
J.Mockų sveikina Š.Raudys, 2001
Akad. J. Mockų sveikina prof. Šarūnas Raudys
 
Su skyriaus darbuotojais, 2001
Skyriaus vadovas J. Mockus su Optimizavimo skyriaus darbuotojais
(esamais ir buvusiais)
70-mečiai akademikai, 2001
Akad. J. Mockus su kolegomis 70-mečiais akademikais 
Vytautu Statulevičiumi ir Laimučiu Telksniu (dešinėje)
Su žmona Danguole, 2001
Akad. J. Mockus su žmona Danguole
Su Audriaus šeima, 2001
Akad. J. Mockus su žmona ir sūnaus Audriaus šeima


Su artimaisiais

J.Mockaus Mama, 1933
Būsimojo akademiko
Mama,
1930

Mokykloje su Mama, 1933
Mažasis Jonukas ant mamos-mokytojos kelių,
Pakruojis,
1933 m.

Su tėvais, 1937
J. Mockus (sėdi kairėje) su tėvais gamtoje; stovi mokytoja p. Kripienė, sėdi jos sūnus,
Pakruojis, 1937 m.
Būsimoji žmona, 1956
Būsimoji žmona Danguolė Deksnytė,
Kaunas, 1956 m.
Mockai - vest. 1957
Danguolė ir Jonas Mockai,
Kaunas, 1957 m.
J.Mockus, 1965
Dr. J. Mockus,
1966 m.
Su Audriaus šeima Lemonte, 1996
Kalėdų šventės su sūnaus Audriaus šeima
Pasulio lietuvių centre, JAV, Lemont,
1996 m.
Su Audriaus ir Lino šeimomis, 1996
Su sūnumis Audrrium ir Linu bei jų šeimomis
Pasulio lietuvių centre, JAV, Lemont,
1996 m.
Su žmona pas Liną, 1998
Su žmona ir vaikaičiais
(fone – sūnaus Lino piešti paveikslai), 1998 m.
Su žmona ir vaikaičiais, 1998
Su žmona ir vaikaičiais,
1998 m. rugpjūtis
Palangoje su vaikaičiu, 1998
Senelis su vaikaičiu Palangoje,
1998 m.
Kaime, 1998
Mockai senojoje Deksnių sodyboje
prie vyskupo Antano Deksnio kryžiaus, 1998 m.
Vaikų šeimos, 1998
Sūnūs Linas ir Audrius Mockai su žmonomis ir vaikais, 1998 m.
Vaikaičiai, 2000
Visos Mockų atžalos – kol kas ..., 2003 m.


Viskas, kas žmogiška, akademikui nesvetima

Jachtoje Kauno mariose, 1968
Jachtoje, 1968 m.
Stotyje, 1968
Kelionėje į Maskvą su LEI bendradarbiu Grebliku, 1968 m.
Issykulije, 1985
Po konferencijos Issyk-Kul ežere,
Kirgizija, 1985 m.
Slydinėjimas kalnuose, 1985 
Ant Chegeto kalno,
1985 m.
MII baliuje, 1987
MII 30-mečio minėjimo pobūvyje,
1985 m.
Slidynėjimas Molėtuose, 1990
Sezono uždarymo varžybos
prie Molėtų observatorijos,
1990 m.
Su Audrium ir Lolita
Kalnuose su sūnumi Audrium ir
bendradarbe Lolita Žulauskaite,
1990 m.
Palangoje
Atostogos Palangoje,
1990 m.
 
Konferencijos uždarymas, 1974 m.
Konferencijos uždarymas, 1974 m.
Išvykoje su Lolita, 1994
Išvykoje... (su bendradarbe L .Žukauskaite), 1994 m.
Trakuose, 1990
Prie Trakų pilies, 1990 m.
Kava, 1997
Kava – pagal savo receptą, 1997 m.


Paruošė V. Dragūnienė