Trumpas nuotakos uždavinio sprendimo aprašymas

Šioje programoje nagrinėjamas vienkartinės ir daugkartinės nuotakos uždaviniai.

Programos pakeitimai ir išvados:

·         Turima Roberto Damaševičiaus programa pakeista į Swing'o apletą: išmestos kai kurios buvusios klasės ir panaudotos standartinės Swing'o klasės ir metodai. Be to patobulintas apleto vaizdas.

·         Į apletą įdėtas standartinis JTextArea laukas, kuriame išvedama informacija apie gautus rezultatus (jaunikių gerumai, nuotakos įspūdis, jaunikių skaičius ir kt.). Į šį lauką taip pat išvedami nuotakos išrankumo kreivės taškai, kurie leidžia spręsti apie tai, kad išrankumo kreivė nėra tiesė (t.y. nors ir nežymiai, bet mažėja).

·         Įdėtas atskiras laukas tikslumo "Precision" įvedimui.

·         Įdėtas atskiras laukas vidurkio "Average" įvedimui. Skaičius leidžiamas intervale [-1;1]. Nuo užsiduoto vidurkio priklauso nuotakos įspūdis. Jeigu vidurkis yra intervale (0;1] tai nuotaka yra optimistė, o jeigu vidurkis intervale [-1;0) tai nuotaka yra pesimistė.

·         Įdėtas atskiras laukas trendo "Trend" įvedimui - nurodantis vidurkio kitimo kryptį. Skaičius galimas intervale [-1;1]. Jeigu trendas kinta intervale (0;1], tai nuotakos įspūdis gerėja, jei [-1;0) - nuotakos įspūdis blogėja.

·         Taigi nuo vidurkio ir trendo parinkimo priklauso ne tik nuotakos įspūdis, bet ir daugkartinės nuotakos pasirinkimo kreivės taškai. 

·         Integravimo rėžiai priklauso nuo vidurkio ir trendo parinkimo. Jei anksčiau jie buvo pastovūs, tai įvedus šias dvi reikšmes, reikėjo keisti ir mastelį (taip buvo išvengta reikšmių "išėjimo" už integravimo rėžių).

·         Visi šie pakeitimai yra pritaikyti tiek vienkartinės, tiek ir daugkartinės nuotakos uždaviniams.

Vartotojo vadovas:

Pagal pateiktus laukų paaiškinimus pasirinkite reikiamus duomenis ir atlikite skaičiavimus.

 

Grįžti į pagrindinį langą.

© Jurgita Kapočiūtė & Živilė Jesevičiūtė, VDU, 2003m.